Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Low_fieldtype_bridge in /home/svslikker/domains/svslikkerveer.nl/public_html/system/expressionengine/third_party/low_variables/libraries/Low_fieldtype_bridge.php on line 43
Werkzaamheden aan de Populierenlaan | sv Slikkerveer
Let op: Het clubhuis blijft vanwege verbouwing gesloten tot de ledenvergadering op 16 juli (aanmelden voor de ALV is verplicht)

Werkzaamheden aan de Populierenlaan

Geplaatst op: 26-08-2013

In september 2013 wordt gestart met de reconstructie van de Populierenlaan tussen de Kastanjelaan / Sportlaan en de Rotterdamseweg. De reconstructie bestaat grof weg uit drie onderdelen: Het versmallen van de Populierenlaan, het aanleggen van een vrij liggend twee richtingen fietspad en de aanleg van twee rotondes.

Versmallen Populierenlaan
De Populierenlaan bestaat nu uit twee rijbanen met twee rijstroken. Een verkeersonderzoek en bijbehorend advies heeft uitgewezen de Populierenlaan versmalt kan worden naar twee rijstroken. De rijbaan langs de kan-toren worden hiervoor gebruikt.

Vrij liggend Fietspad
Op de vervallen rijbaan aan de zijde van zwembad de Fakkel wordt een nieuw twee richtingen fietspad aange-legd dat, ter hoogte van het zwembad, aansluit op de bestaande fietsroute.

Twee rotondes
Rotonde 1

Op het kruispunt Sportlaan / Kastanjelaan worden de verkeerslichten verwijderd en wordt er een rotonde aan-gelegd. Op het kruispunt Sportlaan / Kastanjelaan staan nu verkeerslichten. De verkeerslichten zijn aan vervan-ging toe. Er is echter besloten de verkeerslichten niet te vervangen, maar het kruispunt om te bouwen tot een rotonde. Een rotonde is veiliger dan een kruispunt omdat ze het aantal mogelijke conflicten tussen verkeers-deelnemers terugbrengt en de verkeerssnelheid verlaagt. De doorstroming van het verkeer is op rotondes meestal beter, zeker vergeleken met kruispunten met verkeerslichten.
Rotonde 2
Op de Populierenlaan ter hoogte van zwembad de Fakkel wordt een nieuwe kruispunt gecreëerd door de aan-leg van een rotonde. De parkeerterreinen bij de sportparken Reijerpark en Ridderkerk zijn te klein voor het aantal bezoekers. Hierdoor parkeren bezoekers in de omliggende woonwijken waardoor bewoners overlast ondervinden. Het parkeerterrein bij het sportpark Reijerpark wordt daarom dit najaar uitgebreid. Om het ver-grootte parkeerterrein goed bereikbaar te maken is het nodigeen toegangsweg te maken vanaf de Populieren-laan. Deze nieuwe toegangsweg vervangt straks voor het gemotoriseerde verkeer, de toegangsweg via de Kas-tanjelaan. Door de aanleg van de rotonde ontstaat er een korte en veilige route tussen de parkeerterreinen van sportpark Reijerpark en sportpark Ridderkerk. Hierdoor zullen bezoekers van bijvoorbeeld zwembad de Fakkel eerder bereid zijn hun auto op het parkeerterrein bij sportpark het Reijerpark te parkeren en vice versa. Ook de sporters en de leerlingen van het Farelcollege kunnen en zullen gebruik maken van de korte en veilige oversteek route die ontstaat door de aanleg van de rotonde.

Overlast en omleidingsroutes
Voor de werkzaamheden zal de Populierenlaan tussen de kastanjelaan-Sportlaan en de Rotterdamseweg worden afgesloten. De bereikbaarheid voor hulpdienst is gegarandeerd. Voor het gemotoriseerde verkeer en fietsers zullen indien nodig de omleidingsroutes met borden worden aangegeven. Om verkeersoverlast in het Centrum van Ridderkerk te voorkomen wordt u verzocht de omleidingsroutes te volgen. Wees dus alert op een gewijzigde verkeerssituatie.Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x