Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Low_fieldtype_bridge in /home/svslikker/domains/svslikkerveer.nl/public_html/system/expressionengine/third_party/low_variables/libraries/Low_fieldtype_bridge.php on line 43
Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering 27-01-2017 | sv Slikkerveer

Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering 27-01-2017

Geplaatst op: 19-01-2017

Hierbij de voorlopige agenda voor de komende Algemene Ledenvergadering van vrijdag 27 januari 2017. Aanvang 19:30 uur

Agenda:

1. opening door de voorzitter
2. mededelingen
3. vaststelling notulen vorige vergadering (8 juli 2016)
4. samenstelling bestuur
5. vaststelling jaarverslag seizoen 2015 / 2016
6. vaststelling financieel jaarverslag 2015/ 2016
• balans en staat van baten en lasten
• verslag kascommissie
• decharge bestuur over het gevoerde beleid
7. vaststellen contributie seizoen 2017/2018
8. goedkeuring  meerjaren beleidsplan 2016 - 2020
9. rondvraag
 Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x