Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Low_fieldtype_bridge in /home/svslikker/domains/svslikkerveer.nl/public_html/system/expressionengine/third_party/low_variables/libraries/Low_fieldtype_bridge.php on line 43
Update Kunstgras deel 4 | sv Slikkerveer

Update Kunstgras deel 4

Geplaatst op: 21-12-2016

Hieronder treft u de tekst uit de brief van Sport en Welzijn aan, welke wij als bestuur op 21 december 2016 ontvingen. 
Nogmaals willen wij van sv Slikkerveer benadrukken, dat er op de voetbalvelden van Slikkerveer geen rubbergranulaat ligt zoals onderzocht is, maar een ander type, dat al wel als veilig aangeduid was.


Betreft: persbericht resultaten RIVM kunstgrasvelden

Geacht bestuur,

Bij dezen ontvangt u het persbericht van de gemeente Ridderkerk, opgesteld in samenspraak met Sport en Welzijn.

RIVM-onderzoek: geen maatregelen op kunstgrasvelden in Ridderkerk

Het RIVM zegt op basis van nieuw onderzoek dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De gemeente Ridderkerk en Stichting Sport en Welzijn gaan op basis van dit rapport niet over tot het nemen van maatregelen.
Wethouder Tineke Keuzenkamp: “De televisie-uitzending van Zembla in oktober heeft begrijpelijk tot veel onrust geleid, bij ouders, verenigingen en bij ons. Het nieuwe rapport maakt het niet nodig om het sporten op kunstgrasvelden te verbieden, ook al is de discussie over nieuwe normen voor kunstgras met rubberkorrels nog niet afgelopen.”

Voor haar onderzoek heeft het RIVM de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden, die representatief zijn voor de kunstgrasvelden in Nederland. Daarnaast zijn drie soorten laboratoriumproeven uitgevoerd om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. In rubbergranulaat zitten veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar, zegt het RIVM.

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s in het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Met vriendelijke groet,
A.H.J. Theelen,
Directeur-bestuurder Sport en WelzijnSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x