Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Low_fieldtype_bridge in /home/svslikker/domains/svslikkerveer.nl/public_html/system/expressionengine/third_party/low_variables/libraries/Low_fieldtype_bridge.php on line 43
Update Kunstgras deel 3 | sv Slikkerveer

Update Kunstgras deel 3

Geplaatst op: 02-12-2016

Hierbij willen wij onze leden weer informeren rondom het laatste nieuws dat wij als vereniging hebben ontvangen van Sport en Welzijn omtrent het kunstgras.

Hieronder treft u de brief aan in tekst, zoals wij deze hebben ontvangen. Daarnaast willen wij als bestuur van Slikkerveer nogmaals aangeven, dat er bij ons geen kunstgrasveld ligt dat gevuld is met het rubbergranulaat waarnaar de onderzoeken lopen.


Ridderkerk, 30 november 2016

Betreft: update kunstgrasvelden en gezondheid

Geacht bestuur,
De landelijke discussie over sporten op kunstgras met rubbergranulaat, die begon met een uitzending van het tv-programma Zembla op 5 oktober jl., is afgelopen weekend weer opgelaaid door enkele berichten in de media. Deze brief sluit aan op onze brieven van 5, 7 en 11 oktober 2016 over dit onderwerp.

Onderzoek VACO
De bandenbranchevereniging VACO verspreidde vorige week vrijdag een persbericht en de NOS besteedde aandacht aan het onderwerp in de journaals. De VACO zegt dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels binnen de geldende normen blijft. De NOS liet wetenschappers aan het woord die vinden dat voor rubbergranulaatkorrels strengere normen moeten gelden, zoals die bijvoorbeeld voor consumentenproducten gelden. Dit omdat sporters huidcontact maken met de korrels en kinderen de korrels in hun mond kunnen krijgen. Het Europees Parlement in Brussel denkt momenteel na over de vraag of de korrels op de velden inderdaad als consumentenproduct moeten worden gezien. Hierover ontstaat naar verwachting rond februari 2017 meer duidelijkheid.

Standpunt RIVM
Het actuele standpunt van het RIVM is, dat er op basis van de huidige inzichten en normen geen aanleiding is om het sporten op kunstgras met rubbergranulaat af te raden. Na de Zembla-uitzending van oktober is het RIVM op verzoek van minister Schippers met een nieuw onderzoek begonnen. Dat heeft tot doel meer inzicht te geven in de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras met rubbergranulaat. Minister Schippers verwacht de resultaten van het RIVM-onderzoek in de loop van december te kunnen presenteren. De GGD, de Vereniging Sport en Gemeenten en de KNVB wachten het lopende RIVM-onderzoek af voordat eventueel een ander standpunt over het spelen op kunstgras met rubbergranulaat wordt ingenomen.

Naar aanleiding van de recente berichtgeving hebben wij contact gehad met de gemeente Ridderkerk. Afgesproken is, dat ook wij de uitkomsten van lopend RIVM-onderzoek afwachten voordat er een besluit wordt genomen over de toekomst van de kunstgrasvoetbalvelden in onze gemeente. In ieder geval tot die tijd geldt het advies van het RIVM dat de velden gebruikt kunnen worden. Wij hebben er evenwel begrip voor als een vereniging of een individuele sporter daarin een andere keuze maakt. Het spreekt vanzelf dat wij de ontwikkelingen rond dit onderwerp zeer nauwgezet volgen. De veiligheid van onze sporters – jong en oud – staat voorop.

Met vriendelijke groet,
A.H.J. Theelen,
Directeur-bestuurder Sport en WelzijnSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x