Stand van zaken invoering Digitaal Wedstrijd Formulier

Geplaatst op: 05-12-2013

Onderstaand bericht is afkomstig van de KNVB


Regelmatig worden wij benaderd met de vraag wanneer wij verder gaan met het uitrollen van het DWF bij de jeugd binnen categorie B. In onze brief van 17 oktober jl. informeerden wij u over het besluit dat wij door onvoorziene en functionele problemen in onze technische infrastructuur de verdere invoering van het DWF hebben uitgesteld. Wij zijn nog te vaak geconfronteerd met de instabiliteit van het Sportlinksysteem. Er wordt vooruitgang geboekt en wij kunnen aan het percentage (landelijk ruim 96%) zien dat goed gebruik wordt gemaakt van het DWF. Toch vinden wij dat nog steeds verbeteringen doorgevoerd moeten worden waardoor het Sportlinksysteem de vereiste hoge stabiliteit krijgt.

Pas bij akkoord van alle bij het onderzoek betrokken partijen betreffende de stabiliteit van het Sportlinksysteem zullen wij een vervolg geven aan de verdere invoering van het DWF. Dat zal dit seizoen in twee fases (voor de A- en B-junioren) gaan plaatsvinden. Wanneer het exact gaat plaatsvinden, kunnen wij nog niet zeggen. Echter, dit zal niet voor eind februari 2014 zijn. Dit heeft de volgende redenen:

 

  • De stabiliteit van het Sportlinksysteem zal gedurende een langere periode goed moeten zijn. Omdat in december/januari onregelmatig wordt gespeeld, gebruiken wij ook de maand februari om dit goed te kunnen monitoren.
  • Vóór de invoering van het DWF bij de A-junioren zullen wij ook enkele functionele verbeteringen binnen de module ’Digitaal Wedstrijd Formulier’ in de KNVB Sportlink Clubapplicatie doorvoeren:
  • Aanpassing van de verleende KNVB dispensatie om in een lager ingedeeld elftal te kunnen uitkomen bij verenigingen die een samenwerkingsverband met elkaar hebben;
  • Vereenvoudigen van het op naam kunnen zoeken naar een verenigingscheidsrechter en assistent-scheidsrechter. Eerst zoeken in het eigen ledenbestand, daarna pas in het totale ledenbestand van de KNVB;
  • Verbetering aanbrengen in het proces invoer afgelastingen en/of stakingen en het niet aanvangen van de wedstrijd.


Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x