Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Low_fieldtype_bridge in /home/svslikker/domains/svslikkerveer.nl/public_html/system/expressionengine/third_party/low_variables/libraries/Low_fieldtype_bridge.php on line 43
Nieuwe privacy verklaring - AVG wet | sv Slikkerveer

Nieuwe privacy verklaring - AVG wet

Geplaatst op: 30-05-2018

Afgelopen 25 mei 2018 werd de nieuwe AVG-wetgeving ingevoerd. Hierbij de nieuwe privacyverklaring van sv Slikkerveer.


Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sv Slikkerveer verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
• Bankrekeningnummer
• Medicijngebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@svslikkerveer.nl, om de situatie op te lossen.

Het bestuur van sv Slikkerveer is zich ervan bewust er op diverse momenten foto's gemaakt worden op ons sportpark door onze eigen fotografen. Het staat iedereen vrij om niet deel te nemen aan de sessie van de teamfoto's of de individuele foto's. Gezien het feit dat ons sportpark is aangemerkt als openbare weg, mogen er algemene wedstrijdfoto's en -video's gemaakt worden en gepubliceerd worden op de website. Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar: secretaris@svslikkerveer.nl

Waarom we gegevens nodig hebben
Sv Slikkerveer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
• Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
• U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de (sport)activiteiten

Hoe lang we gegevens bewaren
Sv Slikkerveer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht, tot 7 jaar na einde van het lidmaatschap.

Delen met anderen
Sv Slikkerveer verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijven als lid van sv Slikkerveer naar een andere vereniging te realiseren. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek dit uit te voeren.
Sv Slikkerveer deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van sv Slikkerveer voor contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek
Sv Slikkerveer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@svslikkerveer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sv Slikkerveer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Sv Slikkerveer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@svslikkerveer.nl.Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x