Kunstgras vervolg

Geplaatst op: 15-10-2016

Kunstgras in Ridderkerk: vragen en antwoorden

De uitzending van het televisieprogramma Zembla van 5 oktober 2016 over het gebruik van rubberkorrels op kunstgras sportvelden heeft op verschillende plaatsen in het land tot reacties geleid. Hieronder enkele vragen en antwoorden.

Over welke soort kunstgrasveld ging het in de Zembla-uitzending?
In de uitzending ging het over kunstgras sportvelden met gemalen autobanden (rubbergranulaat) als instrooimateriaal (infill), ook wel SBR (Styrol Butadieen Rubber) genoemd. Er bestaat ook cryogeen SBR. Dat is SBR dat een speciale bewerking heeft
ondergaan om de sporttechnische eigenschappen en de slijtvastheid te verbeteren.

Komt dat type kunstgrasveld vaak voor?
Van de ruim 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90 procent met rubber van gemalen autobanden ingestrooid.

Waarom wordt op kunstgras gevoetbald?
Het voordeel van kunstgras is dat er onder bijna alle weersomstandigheden op kan worden gespeeld (niet als er sneeuw op ligt) en dat het veld intensiever kan worden gebruikt.

Waarom wordt er infill gebruikt?
Tussen de ‘grassprieten’ worden korrels (infill) gestrooid om ervoor te zorgen dat de bal ongeveer net zo reageert als op natuurgras. Bovendien maken de korrels het mogelijk dat voetballers slidings uitvoeren zonder schaafwonden op te lopen. Zonder infill zou nooit eenzelfde balsnelheid gehaald kunnen worden en zou een bal niet goed kunnen stuiteren.

Wat is eigenlijk rubbergranulaat?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. Producten als rubbertegels en rubberen vloerbekleding worden ook hiervan gemaakt.

Zijn er andere materialen die als infill worden gebruikt?
Ja. Dat zijn o.a. zand, kurk, kokos, EPDM (een synthetisch rubber zonder chloor, weekmakers, halogenen) en TPE (thermoplastisch elastomeer, een combinatie van kunststof en rubber).

Hoeveel kunstgras voetbalvelden liggen er in Ridderkerk?
In Ridderkerk liggen zes kunstgras voetbalvelden.

Welk type infill wordt in Ridderkerk toegepast?
Cryogeen SBR, EPDM, TPE en zand.

Overzicht kunstgrasvelden in Ridderkerk en gebruikte infill:

VV Rijsoord:
Op het hoofdveld (veld A) ligt cryogeen SBR.
Op veld D ligt EPDM gecombineerd met kurk.

sv Slikkerveer:
Op velden 1 (hoofdveld) en 2 ligt EPDM

RVVH:
Op het hoofdveld ligt cryogeen SBR
Op veld 3 ligt EPDM

Korfbalvelden:
Infill van zand

Cruyff Court (Slikkerveer):
Infill van TPE

Playground Bolnes:
Infill van zand

Waarom wordt gezegd dat rubberkorrels gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn?
In de rubberkorrel zitten verschillende voor de gezondheid schadelijke stoffen, namelijk polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), weekmakers, nitrosaminen en metalen. Gebruikers kunnen op drie verschillende manieren in aanraking komen met
stoffen uit het rubbergranulaat, namelijk via de huid door contact met de rubberkorrels, via inslikken van de rubberkorrels en via inademing van vluchtige stoffen uit de rubberkorrels.

Is er onderzoek gedaan naar kunstgrasvelden en gezondheidsrisico’s?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in 2006 dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van RIVM. 

De juistheid en volledigheid van de onderzoeken naar rubbergranulaat worden door Zembla betwist. Hoe zit dat?
Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om te kunnen concluderen dat er geen risico’s zijn. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn.

Komt er nu meer onderzoek, naar aanleiding van de Zembla-uitzending?
Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. Het RIVM doet nog dit jaar extra onderzoek. Het gaat hierbij om technisch literatuuronderzoek, waarbij de
onderzoeksresultaten van alle relevante literatuur beoordeeld worden. De bevindingen worden gecombineerd met een representatief onderzoek naar de concentraties van schadelijke stoffen in het granulaat die mogelijk effect hebben op de gezondheid van spelers. Hiervoor zullen kunstgrasvelden actief bemonsterd worden. Naar aanleiding van de resultaten wordt er een advies gevraagd aan Bureau Risicobeoordeling (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Voor het einde van het jaar zullen de resultaten van dit onderzoek worden opgeleverd.

Is er ook onderzoek in Europees verband?
In opdracht van de Europese Commissie voert het European Chemicals Agency al een onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Naar verwachting zijn de resultaten van dit
onderzoek rond februari 2017 bekend.

Wat doen de gemeente en Sport en Welzijn?
De gemeente en Sport en Welzijn zijn van mening dat er op basis van de huidige informatie geen reden is om velden te sluiten. Gemeente en Sport en Welzijn hebben er begrip voor als sportverenigingen of individuele sporters zouden besluiten het spelen op
kunstgrasvelden op te schorten. De gemeente en Sport en Welzijn houden de uitkomsten van nieuw onderzoek uiteraard scherp in de gaten. Als nieuw onderzoek aanleiding geeft om tot actie over te gaan, gaan de gemeente en Sport en Welzijn hiermee direct aan de slag. 

Als blijkt dat het rubbergranulaat dat in Ridderkerk wordt gebruikt, toch een gevaar voor de volksgezondheid oplevert, wat gaat u dan doen?
Wanneer dit overduidelijk aangetoond wordt, gaan wij onderzoeken welke maatregelen wij moeten nemen. Het is van het allergrootste belang dat Ridderkerkse sporters gezond en veilig op kunstgras kunnen sporten.Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x