Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Low_fieldtype_bridge in /home/svslikker/domains/svslikkerveer.nl/public_html/system/expressionengine/third_party/low_variables/libraries/Low_fieldtype_bridge.php on line 43
Contributiebeleid | sv Slikkerveer

Contributiebeleid

Geplaatst op: 05-05-2017

Beste leden,

Als het nieuwe voetbalseizoen weer voor de deur staat betekent dit dat ook de betaling van contributie er weer aan komt. S.v. Slikkerveer is een grote club waardoor een strikt contributiebeleid noodzakelijk is. De meeste leden betalen netjes hun contributie en daar zijn we heel blij mee. Toch is gebleken dat het afgelopen seizoen niet iedereen op tijd heeft betaald. Dit vergt veel tijd en leidt tot vervelende situaties. Het bestuur heeft daarom besloten om de inning van de contributies voor 1 september te laten plaatsvinden. Tevens dienen alle nieuw ingeschreven leden het contributiegeld direct te voldoen per pin of contant.

Hoe was het ook alweer?
S.v. Slikkerveer heeft voor het innen van de contributie een samenwerkingsverband met ClubCollect. ClubCollect stuurt vóór 1 september naar ieder lid een bericht (e-mail, sms of brief) met daarin de mededeling dat de contributie betaald dient te worden. Deze betaling kan geschieden in 4 termijnen of in één keer. Voor het betalen in termijnen wordt een kleine toeslag berekend.

Wel automatische incasso?
De leden die bij inschrijving s.v. Slikkerveer hebben gemachtigd om de contributie af te schrijven worden door ClubCollect geïnformeerd over de datum waarop de automatische incasso plaatsvindt. Ook voor deze leden bestaat de mogelijkheid om alsnog voor een gespreide betaling te kiezen. De contributie wordt dan in 4 termijnen automatisch geïncasseerd. Voorafgaand aan iedere incasso wordt altijd een berichtje gestuurd zodat er voor voldoende saldo op de rekening kan worden gezorgd.

Geen automatische incasso?
Leden die geen machtiging tot automatische incasso bij s.v. Slikkerveer hebben afgegeven worden door ClubCollect verzocht de gehele contributie via iDeal aan ClubCollect te betalen. Ook voor de leden zonder automatische incasso bestaat de mogelijkheid om in 4 termijnen te betalen. Deze leden zijn dan wel verplicht om ClubCollect te machtigen de 4 termijnen automatisch te laten incasseren. Ook hier wordt voorafgaand aan de incasso een berichtje gestuurd met daarin de incassodatum.

Als de betalingen niet binnen de gestelde termijn plaatsvinden ontvangt u een betalingsherinnering. Bij een overschrijding van de betalingstermijn ontvangt u een boete van € 5,00.
Een lid dat ook na een tweede betalingsherinnering de contributie niet heeft voldaan, wordt door het bestuur uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
Uw spelerspas, of die van uw zoon of dochter. wordt dan ingenomen. Dit betekent dat er niet meer gespeeld wordt. Indien u blijft volharden in het niet betalen van de contributie, dan wordt u van de ledenlijst afgehaald.

Let op:
Er wordt pas medewerking verleend aan het overschrijven naar een andere vereniging als aan de financiële verplichtingen aan s.v. Slikkerveer zijn voldaan.

Automatische Incasso
De automatische incasso is een service van de vereniging en ClubCollect en ontneemt niet uw betalingsverantwoordelijkheid. U dient er zelf voor te zorgen dat het saldo op uw rekening op de incassodata toereikend is. Als dit niet het geval is, neemt u dan contact op met de penningmeester van de vereniging (via pm@svslikkerveer.nl). U loopt anders alsnog het risico om door een deurwaarder aangeschreven te worden.

Sociaal Participatiefonds
Wanneer u de gelden niet kan betalen, heeft de gemeente een fonds die het u mogelijk maken of uw kind om te sporten. Neem in dat geval contact op met de gemeente Ridderkerk, zij kunnen u verder helpen. Voor de leden uit Rotterdam kan het Jeugd Sportfonds u verder helpen. Het Jeugd Sportfonds kan niet rechtstreeks benaderd worden. Alle contacten verlopen via Maatschappelijk werk, huisarts of het onderwijs.

Tot slot
Het aanmanen en incasseren van de contributie kost s.v. Slikkerveer geld (renteverlies), maar vooral veel tijd van vrijwilligers. Tijd die wij deze vrijwilligers veel liever aan andere dingen laten besteden. Dat kan alleen als u er allemaal voor zorgt dat de contributie op tijd wordt betaald of zonder problemen kan worden geïnd.

Bij voorbaat dank.
Het bestuurSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x