Contributie 2013-2014

Geplaatst op: 19-08-2013


Zonder contributie geen vereniging. Dat klinkt logisch en dat is het ook, daarom wordt er ook dit jaar weer van ieder (rustend) lid een financiële bijdrage verwacht. Tijdens de ledenvergadering 28 juni jl. zijn de volgende contributiebijdragen vastgesteld:

Senioren : € 190,00 E-pupillen : € 130,00
A-junioren : € 155,00 F-pupillen : € 125,00
B-junioren : € 145,00 Kabouters : € 95,00
C-junioren : € 140,00 Auti-team : € 55,00
D-pupillen : € 135,00 Rustende leden: € 72,50

 De contributie van de leden die een machtiging hebben afgegeven zal tussen 5 en 10 september worden afgeschreven van het door hen opgegeven rekeningnummer.

Van de leden die geen machtiging hebben afgegeven wordt verwacht dat zij vóór 5 september de contributie hebben overgemaakt op rekeningnummer NL 40 RABO 0355478242 onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer.
Er wordt van u verwacht dat het gehele bedrag in 1 keer wordt betaald, waarbij er alleen in uitzonderlijke gevallen een regeling kan worden getroffen, wanneer er in bijvoorbeeld 2 termijnen wordt betaald. De leden die hiervoor eventueel in aanmerking willen komen kunnen dienen zich per omgaande te wenden tot de penningmeester Rob de Ruijter, die bereikbaar is via email: pm@svslikkerveer.nl of telefoon 06-10343585

Openstaande boetes
Overigens zijn er ook nog een flink aantal leden die boetes van gele en rode kaarten van het afgelopen seizoen niet hebben betaald. Dit dient alsnog te gebeuren voordat we aan het nieuwe seizoen gaan beginnen. Sterker, voor degene die zijn boete(s) niet voor 1 oktober heeft betaald volgt uitsluiting van deelname aan de competitie. Indien er wordt getwijfeld over een eventueel openstaande boete kunt u contact opnemen met de penningmeester of de secretaris.Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x