Let op: Donderdag 20 februari 20.00 uur: Slikkerveer - Barendrecht (oefenwedstrijd)

Belangrijk bericht van onze penningmeester !!!!

bericht-van-onze-penningmeester

Geplaatst op: 30-10-2013

Beste Slikkerveerleden,

Er zijn nog altijd leden die de contributie niet hebben betaald.
Let op, niet betaald voor 1 november betekent niet voetballen dit weekend !
De voorkeur gaat uit naar overmaken via de bank, maar dit dient u dus tijdig te doen.Hieronder nog even het bericht van de penningmeester van enkele weken geleden.


Eind augustus heeft ieder lid een brief op het bij ons bekende huisadres ontvangen waarin werd verzocht om vóór 16 september 2013 de contributie voor dit seizoen te betalen. Tevens werd aangegeven dat wanneer er een machtiging was afgegeven de incasso rond 10 september zou plaatsvinden. Wanneer men niet in staat zou zijn om de contributie in één keer te voldoen is gewezen op de mogelijkheid om hier afspraken met de penningmeester over te maken.

Het is inmiddels 20 september 2013 en ik moet vaststellen dat er op dit moment een groot aantal leden nog geen contributie hebben betaald of waar het automatisch incasseren niet mogelijk is. Controleert u dus even op uw eigen (digitale) afschrift of bij u de automatische incasso inderdaad gelukt is. Wanneer dit niet het geval is, om welke reden dan ook, dan dient u zelf de contributie over te maken op het rekeningnummer NL40 RABO 0355 4782 42 van sv Slikkerveer.

Let op! Het betreft de leden die niet hebben aangegeven dat zij in aanmerking willen komen voor een regeling omdat het wellicht niet mogelijk is in één keer het verschuldigde bedrag te betalen. Ik wil jullie er op wijzen dat het voortbestaan van de vereniging voor het grootste deel afhankelijk is van de contributie. Ik wil jullie dan ook verzoeken om de openstaande contributie te voldoen of, wanneer dit vanwege bepaalde redenen niet mogelijk is, met mij een regeling te treffen.


Met vriendelijke groet,

Rob de Ruijter
Penningmeester sv SlikkerveerSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x