Andre de Deugd benoemd tot bestuurslid

andre-de-deugd-benoemd-tot-bestuurslid

Geplaatst op: 24-06-2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag 22 juni 2018 werden weer een groot aantal besluiten genomen en aandachtspunten kenbaar gemaakt voor de club. Als uitbreiding van het bestuur droeg voorzitter Joop van Ettinger Andre de Deugd voor. Het nieuwe bestuurslid voor Onderhoud werd unaniem benoemd. Daarnaast werd kenbaar gemaakt dat de Vrienden van Slikkerveer een stoeltjeslift schenken aan de club, dat de nieuwe presentatiegids voor het komende seizoen in eigen beheer zal worden gemaakt en dat Ruud Naaijkens, bestuurlid voetbaltechnische zaken, bezig is met het opzetten van een Technische commissie, waarin vanuit verschillende geledingen binnen de club inbreng zal worden gevraagd om onder andere de kwaliteit van het voetbal te gaan verbeteren.

Ook werd de begroting voor het nieuwe seizoen goedgekeurd en besloten dat het kledingplan voor het nieuwe seizoen voor de jeugdafdeling door kan gaan. William Rijsdijk, voorzitter voor de commissie voor het 100-jarig bestaan, gaf alvast een overzicht van het grote aantal activiteiten die er rondom het 100-jarig bestaan zullen worden gehouden. Penningmeester Jeroen Capelle maakte bekend, dat er een bedrag is ontvangen vanuit het RABO Cooperatiefonds om in deze zomer de kleedkamers stapsgewijs te kunnen gaan opknappen. Al met al werden een flink aantal onderwerpen besproken en diverse vragen vanuit de leden beantwoord rondom zaken die voor Slikkerveer in het komend seizoen van belang zijn, welke plannen er zijn, maar ook waar de knelpunten zitten. 


Vanuit de Stichting Jeugdsponsors van sv Slikkerveer werd een ingezonden brief voorgedragen, welke hieronder te lezen is:

Op 1 juni jongstleden heeft de Stichting Jeugdsponsor van sv Slikkerveer besloten zichzelf op te heffen. Langs deze weg maken wij kenbaar dat wij het resterende geld bedrag ter beschikking stellen aan de commissie voor het 100-jarig bestaan van sv Slikkerveer.

Namens het hedendaagse bestuur van de Stichting Jeugdsponsor sv Slikkerveer,
Ronald Capelle – Patrick Dizzy en Richard OorschotSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x