Agenda Algemene ledenvergadering vrijdag 21 juni

Geplaatst op: 19-06-2019

Hierbij worden de leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van vrijdag 21 juni 2019, aanvang 19.30 uur.

De agenda is:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergadering
4. Samenstelling bestuur:
       - Aftredend en herkiesbaar: Jeroen Capelle (penningmeester)
       - Aftredend en niet herkiesbaar: Stefan van Buuren (2e penningmeester)
       - Benoembaar (3 jaar): Martijn Verbaas (2e penningmeester)
5. Begroting 2019-2020
6. Activiteiten 100 jr
7. Presentatie KNVB
8. Rondvraag
9. SluitingSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x