Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2013

1-0

Geplaatst op: 29-06-2013

Op vrijdag 28 juni 2013 werd de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In aanwezigheid van 35 leden werd het wel en wee besproken van datgene wat er binnen de vereniging in het laatste half jaar is gepasseerd besproken. Zo werden de Jaarplannen voor het seizoen 2013-2014 gepresenteerd, de nieuwe contributies en de begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld. Daarnaast werd er door voorzitter Joop van Ettinger afscheid genomen van vrijwilligster Riet Pool, die een flink aantal jaren haar administratieve talenten voor de vereniging heeft laten zien.

Ook vonden er veel mutaties plaats in de samenstelling van het bestuur. Voorzitter Joop van Ettinger was aftredend maar wel herkiesbaar en begint zodoende aan zijn tweede termijn als voorzitter. Aftredend en niet herkiesbaar waren jeugdvoorzitter Hans Goedegebuur, waarvan vorige week op de Medewerkersavond reeds afscheid was genomen, secretaris Bart Melsert, bestuurslid commerciele zaken Peter Plaisier en kon er ook formeel afscheid genomen worden van de reeds demissionair zijnde penningmeester Jos van Eerden. Zij worden opgevolgd door Rob de Ruijter (penningmeester), Bert Schouten (jeugdvoorzitter), Cees-Jan Crezee (bestuurslid commerciele zaken), Marco Schouten (bestuurslid Kantinezaken) en Rinus Hitzert (secretaris). Laatstgenoemde was helaas verhinderd, maar werd net als alle andere nieuwe bestuursleden unaniem gekozen. 

Voor wat betreft het nieuwe seizoen 2013-2014 heeft de vereniging vele plannen en ideeen, die in gezamenlijkheid met de leden zullen worden opgepakt. Vrijwilligers voor diverse functies zijn daarbij nog wel van harte welkom, dus wanneer iemand interesse heeft om meer voor de vereniging te kunnen betekenen, dan kunnen zij altijd bij een bestuurslid hiervoor terecht. Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x