Algemene ledenvergadering goed bezocht

1-0

Geplaatst op: 05-07-2014

De Algemene ledenvergadering van vrijdag 4 juli jl. werd goed bezocht, ondanks of misschien wel dankzij de WK-voetbal.

Op de ledenvergadering werd vooral vooruit gekeken naar het volgende seizoen en de middenlange termijn. Zo werden de contributies en de begroting voor het nieuwe seizoen goedgekeurd door de leden. In de samenstelling van het bestuur werden twee wijzigingen doorgevoerd. Bert Schouten trad af als jeugdvoorzitter en Dennis Bothoff werd benoemd tot bestuurslid commerciele zaken. Een zware en belangrijke post binnen de vereniging, die Dennis samen met Cees-Jan Crezee gestalte zal gaan geven. Op dit moment zijn beide bestuursleden al heel druk bezig met de nieuwe presentatiegids voor het komende seizoen en de reclameborden rondom met name het hoofdveld. Bedrijven die geinteresseerd zijn om bijvoorbeeld ook mee te adverteren in de presentatiegids kunnen zich al aanmelden via Dennis of Cees-Jan, die bereikbaar zijn via cz@svslikkerveer.nl.

Ook werd de leden gevraagd wat zij van het idee vinden om zonnepanelen op het dak van het clubgebouw te gaan aanbrengen, mits daar uiteraard de benodigde financiering voor mogelijk is. Uiteraard werden er in de rondvraag nog een aantal vragen gesteld vanuit de leden, maar al vrij vroeg op de avond kon voorzitter Joop van Ettinger met de voorzittershamer de vergadering al weer sluiten en was er nog voldoende gelegenheid om verder bij te praten. Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x