Meld je aan voor de algemene ledenvergadering van 16 juli

algemene-ledenvergadering-16-juli

Geplaatst op: 09-07-2020

Naar verwachting maakt het kabinet deze week nog bekend, dat vanaf 1 juli de maatregelen rondom Covid-19 weer verder worden versoepeld. Dit maakt het mogelijk dat we toch nog onze halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) kunnen houden in dit seizoen. De ALV van 29 mei kon toen helaas niet door gaan. De ALV is nu gepland voor donderdag 16 juli.2020, aanvang 19.30 uur. Echter is het wel verplicht om vooraf aan te melden, want er moet bekend zijn hoeveel leden aanwezig zijn, zodat de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. Zie hieronder de agenda van de ALV.

U komt toch ook? Meld u alvast aan via het aanmeldformulier:
 

Wat gebeurt er als de maatregelen opnieuw worden verlengd?
Mocht door verdere verlenging van het verbod op samenkomsten ook op 16 juli niet kunnen worden vergaderd dan moet de ALV weer worden uitgesteld. De corona-spoedwet biedt de mogelijkheid om de ALV maximaal 4 maanden uit te stellen.

Wij hopen uiteraard om vele redenen dat verder uitstel niet nodig zal zijn en dat we u op 16 juli mogen verwelkomen op het sportpark.

Agenda
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergadering (12 december 2019)
4. Samenstelling bestuur
      * Aftredend en niet herkiesbaar:
        - Joop van Ettinger (voorzitter)
        - Jan Snijder (jeugdzaken)
        - Shariar Khalili (algemene zaken)
        - Pim Bakker (commerciële zaken)
      * Wijzigingen bestuursfunctie:
         - Rinus Hitzert (voorzitter)
         - André de Deugd (secretaris)
      * Benoembaar (3 jaar)
         - Steven van Dongen (bestuurslid)
         - Danny Wijnstekers (jeugdzaken)
5. Update corona-crisis
6. Vaststellen contributie en begroting 2020-2021
7. Vaststellen jaarverslag 2018-2019
8. Activiteiten 100 jarig bestaan
9. Rondvraag
10. Sluiting
 Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x