Algemene Ledenvergadering - 15 december

Geplaatst op: 03-12-2017

Op vrijdagavond 15 december wordt de eerstvolgende algemene ledenvergadering gehouden. Aanvang is om 19.30 uur.

Agenda ledenvergadering - vrijdag 15 december (najaarsvergadering)

1. opening door de voorzitter

2. mededelingen

3. vaststelling notulen vorige vergadering (30 juni 2017)

4. samenstelling bestuur

5. vaststelling jaarverslag seizoen 2016 / 2017 (nog niet gereed overigens)

6. vaststelling financieel jaarverslag 2016/ 2017

7. vaststellen contributie seizoen 2018-2019

8. rondvraagSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x