Agenda Algemene Ledenvergadering vrijdag 22 juni 2018

Geplaatst op: 17-06-2018

Agenda Algemene Ledenvergadering sv Slikkerveer – Vrijdag 22 juni 2018 19.30 uur.

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergadering (15 december 2017)
4. Samenstelling bestuur:
Benoembaar (3 jaar)
            - Andre de Deugd (onderhoud)
5. Jaarverslag 2016-2017
6. Begroting 2018-2019
7. Meerjarenbegroting 2018-2022
8. Ontwikkelingen sportverenigingen Reijerpark
9. Rondvraag
10. SluitingSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x