Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Low_fieldtype_bridge in /home/svslikker/domains/svslikkerveer.nl/public_html/system/expressionengine/third_party/low_variables/libraries/Low_fieldtype_bridge.php on line 43
Agenda Algemene Ledenvergadering donderdag 12 december 2019 | sv Slikkerveer

Agenda Algemene Ledenvergadering donderdag 12 december 2019

Geplaatst op: 02-12-2019

De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 12 december 2019, aanvang 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergadering (21 juni 2019)
4. Samenstelling bestuur
    • Aftredend en niet herkiesbaar:
      i) Samantha Kamerman functie Kantinezaken
5. Vaststelling jaarverslag seizoen 2017/2018 & 2018/2019
6. Vaststelling financieel jaarverslag 2018/2019
    - balans en staat van baten en lasten
    - verslag kascommissie
    - decharge bestuur over het gevoerde beleid
7. Activiteiten
8. Jubileum 100-jarig bestaan
9. RondvraagSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x