Let op: Vrijdag 22 juni 19.30 uur Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering 30 juni 2017

Geplaatst op: 25-06-2017

De agenda voor de komende algemene ledenvergadering van vrijdag 30 juni 2017, aanvang 19.30 uur, ziet er als volgt uit:

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergadering (27 januari 2017)
4. Samenstelling bestuur:
     Aftredend en niet herkiesbaar
        - Cees-Jan Crezee (commerciële zaken)
        - Dennis Bothoff (commerciële zaken)
        - Wim Schouten (jeugdvoorzitter)
        - Ron Noorlander (onderhoud)
     Benoembaar (3 jaar)
        - Jan Snijder (jeugdvoorzitter)
        - Pim Bakker (commerciële zaken)
5. Jaarverslag 2015-2016
6. Begroting 2017-2018
7. Meerjarenbegroting 2017-2020
8. Ontwikkelingen sportverenigingen Reijerpark
9. Rondvraag

Alle leden worden hierbij uitgenodigd om de halfjaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.
 Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x