Let op: Het clubhuis blijft vanwege verbouwing gesloten tot de ledenvergadering op 16 juli (aanmelden voor de ALV is verplicht)

Agenda Algemene Ledenvergadering 28-06-2013

agenda-algemene-ledenvergadering-28-juni-2013

Geplaatst op: 10-06-2013

De Algemene Ledenvergadering (voorjaarsvergadering) zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni a.s., aanvang 19:30 uur.

De voorlopige agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. opening door de voorzitter
2. mededelingen
3. vaststelling notulen vorige vergadering (21 december 2012)
4. mutaties bestuur
     • aftredend  en niet herkiesbaar:
           Jos van Eerden (demissionair penningmeester sinds november 2012)
           Hans Goedegebuur (jeugdvoorzitter)
           Peter Plaizier (bestuurslid commerciële zaken)
           Bart Melsert (secretaris)
     • herkiesbaar voor 3 jaar :
           Joop van Ettinger (voorzitter)
     • benoembaar voor 3 jaar :
           Rob de Ruijter (penningmeester)
           Marco Schouten (bestuurslid kantinezaken)
           Bert Schouten (jeugdvoorzitter)
           Cees-Jan Crezee (bestuurslid commerciële zaken)
           …............... (secretaris)
5. vaststelling jaarplan seizoen 2013 / 2014
6. vaststelling contributies seizoen 2013 / 2014
7. vaststelling begroting seizoen 2013 / 2014
8. rondvraag

Het huidige bestuur zoekt voor de openstaande vacature voor secretaris binnen het bestuur nog kandidaten.
Zodra er meer nieuws op dit gebied bekend is, zal dit op onze website worden gepubliceerd.Sliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x