Let op: Het clubhuis blijft vanwege verbouwing gesloten tot de ledenvergadering op 16 juli (aanmelden voor de ALV is verplicht)

Agenda Algemene Ledenvergadering 04-07-2014

Geplaatst op: 23-06-2014

Op vrijdag 4 juli wordt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van sv Slikkerveer gehouden. Aanvang is om 19.30 uur.

Uiteraard is het wenselijk dat alle leden van Slikkerveer, die betrokken zijn bij de club hierbij aanwezig zijn. 

Op deze avond wordt om 22.00 uur nog een WK-wedstrijd gespeeld. Op voorhand is niet bekend welke dit zal zijn, maar er zal gestreefd worden om de vergadering, indien nodig, tijdig te beeindigen. 

De Agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling notulen vorige vergadering (31 januari 2014)
4. Benoeming van bestuursleden:
     - Dennis Bothoff (commerciële zaken)
5. Jaarplan 2014-2015
6. Contributies 2014-2015
7. Begroting 2014-2015
8. Voorstel zonnepanelen
9. RondvraagSliknest digitaal

Binnenkort gaat Sliknest volledig digitaal.

Aanmelden nieuwsbrief
x